k-PNI

Orthomoleculaire therapie volgens k-PNI | kinesiologie

Vanuit mijn kennis van zowel de klassieke kinesitherapie als orthomoleculaire therapie ben ik in staat om chronische klachten aan te pakken bij de kern, d.w.z. vertrekkend vanuit de oorzaak van waaruit ze ooit zijn ontstaan. Hierdoor is de slaagkans om een gezondheidsklacht blijvend op te lossen of significant te verbeteren veel groter dan wanneer men enkel symptomatisch gaat behandelen. Mijn aanpak is holistisch, oplossingsgericht en op maat van de zorgvraag van elke patiënt. Ik richt me tot iedereen die bereid is om verder te kijken naar zijn/haar gezondheid dan wat aan de oppervlakte zicht- of voelbaar is. Wil je werkelijk geholpen worden? Ben je therapietrouw en sta je open om dieper in jezelf te kijken? Dan is orthomoleculaire therapie volgens k-PNI mogelijks jouw antwoord.

Wat is Orthomoleculaire Therapie?

Wist je dat 95% van alle musculoskeletale klachten een gevolg zijn van verborgen metabole oorzaken of stofwisselingsproblemen? Als orthomoleculair therapeut volgens de k-PNI ga ik na of jouw lichaam biochemisch uit balans is of tekorten heeft aan bepaalde noodzakelijke stoffen. Orthomoleculaire Therapie richt zich op het behouden of optimaliseren van jouw gezondheid door in te zetten op optimale doseringen van vitamines, mineralen, vetzuren e.a. Voedingsstoffen spelen een belangrijke rol in het goed functioneren van je stofwisseling in je lichaam, en dus van het goed functioneren van alle onderdelen ervan. Werkt één van die onderdelen niet goed, dan ontstaat er disbalans met klachten tot gevolg.

Via kinesiologische spiertesten meet ik het lichaam op mogelijke tekorten en ga ik na welke suppletie het nodig heeft. Supplementen geven het lichaam datgene terug wat het -mogelijks al lange tijd- gemist heeft. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor het lichaam om zichzelf te herprogrammeren of te resetten. Het zelfherstellend vermogen van je lichaam wordt wakker gemaakt met als gevolg dat jij de controle over je gezondheid terug in handen krijgt!

Wat is k-PNI?

k-PNI of Klinische Psycho Neuro Immunologie is een wetenschappelijk onderbouwde, holistische behandelmethode die vanuit een evolutionaire visie nagaat hoe de belangrijkste aanvoerders van jouw systeem (d.w.z.: jouw immuunsysteem, zenuwstelsel, hormonaal systeem en jouw psyche) elkaar beïnvloeden, versterken of verzwakken. Een gezondheidsklacht of ongewenst symptoom wijst altijd naar een verstoord werkingsmechanisme tussen één of meerdere van deze aanvoerders.

De oorzaak van die verstoring kan zich op velerlei domeinen bevinden. Soms botsen we op een reeds lang vergeten probleem uit het verleden zoals bv. een virale of bacteriële belasting, blootstelling aan onopgeloste of langdurige stress, een groot of klein trauma, enz. Misschien is de initiële disbalans echter al veel vroeger ontstaan doordat er aan bepaalde behoeftes niet werd voldaan als kleine baby of jong kind. Denk maar aan het wel of niet krijgen van borstvoeding, het onvoldoende hebben ontvangen van huidcontact (veiligheid), een overheersende of net afwezige moeder of vader in het gezin,… Het speelt allemaal een rol in hoe ons lichaam -vaak onbewust- is gaan functioneren opdat we als mens zouden kunnen overleven.

Uiteraard heeft niemand een optimale programmatie en hebben we allemaal grote of kleine dingen gemist die minuscule of meer impactvolle sporen hebben nagelaten in onze hersenen. Daarom kiest ons lichaam er uit overlevingsdrang voor om een bepaalde pijn, trauma of wonde niet meer te voelen door jouw focus van het initiële trauma te verleggen. Dit is echter de voedingsbodem voor het ontstaan van allerlei musculoskeletale klachten en ziektes.

Voor wie is het geschikt?

Orthomoleculaire therapie volgens k-PNI kan zowel preventief als bij chronische gezondheidsproblemen doeltreffend ingezet worden. Veelal hebben de patiënten die bij mij aankloppen al een hele reeks van behandelingen achter de rug bij tal van specialisten en therapeuten, maar zonder blijvend succes. Kreeg jij de diagnose ‘uitbehandeld’ te horen, of moet je er maar ‘mee leren leven’? Blijf niet bij de pakken zitten en durf verder te kijken dan wat zich aan je toont. Je lichaam vertelt je een verhaal en dat verhaal wil gehoord worden.

Veel voorkomende chronische gezondheidsklachten waarvoor het doeltreffend is gebleken, zijn o.a.:

 • chronische vermoeidheid
 • pijnklachten
 • chronische ontstekingsklachten
 • bot-, gewrichts- en spierklachten
 • spijsverteringsklachten
 • darmproblemen
 • slecht slapen
 • hoofdpijn, migraine
 • huidklachten
 • overgewicht

Het verschil tussen orthomoleculaire therapie (kPNI) en een reguliere behandelmethode?

k-PNI bekijkt de volledige filmrol van jouw leven en spoelt dat filmrolletje terug tot we de bron van het probleem te pakken hebben. Een klassieke of reguliere medische behandeling daarentegen neemt een foto van het nu-moment en kijkt enkel naar wat zich nu laat zien waarop vervolgens symptomatisch wordt behandeld zodat je klacht -veelal slechts tijdelijk- verdwijnt.

Vanuit de k-PNI wordt eenvoudigweg gesteld dat het symptoom nooit het echte probleem is, omdat elk lichaam van nature streeft naar energetisch evenwicht en balans. Gezondheidsklachten worden vanuit k-PNI dan ook aanschouwd als een energetische disbalans waarbij ‘iets’ met je energie aan de haal gaat; energie die het lichaam zou nodig hebben om optimaal gezond te kunnen zijn. Het is aan mij om te achterhalen waar dat energielek zich bevindt, wanneer het in jouw leven is ontstaan en wat er nodig is om het zelfregulerend vermogen van het lichaam aan te spreken opdat het aan autoregulatie kan gaan doen en jij je weer optimaal gezond en in balans kan voelen.

Kinesiologie: de bron van je klacht achterhaald

Kinesiologie is net als k-PNI een holistisch gezondheidsmodel dat ervan uitgaat dat elk lichaam zichzelf kan reguleren en herstellen; en dat structuur, biochemische processen en de psyche met elkaar verweven zijn. Zo gaan we vanuit de kinesiologie rugpijn bijvoorbeeld niet enkel behandelen met gerichte kinesitherapie, maar gaan we nagaan of er mogelijks een andere stressor is die de lage rugpijn veroorzaakt zoals dysfunctionele darmen, slechte bacteriën,…. Hoofdpijn en duizeligheid kan zo ook ontstaan door een verkramping van de nekspieren die op hun beurt ontstaan door emotionele spanningen, enzovoort.

Via kinesiologie of spierkrachtmeting test ik je lichaam uit op tal van domeinen. Zo kan ik helder in kaart brengen binnen welk gebied de oorzaak van je probleem zich bevindt en wanneer het is ontstaan. Spiertesten zijn zachte drukoefeningen op diverse spieren die het stress-reflexmechanisme van het autonome zenuwstelsel aanspreken waardoor disbalansen in het lichaam zichtbaar worden.

Het oplossingsplan als roadmap naar een herwonnen gezondheid!

Vanuit de orthomoleculaire therapie volgens kPNI en kinesiologie wordt in kaart gebracht hoe de wisselwerking tussen je orgaansystemen verloopt, en hoe jouw immuunsysteem, centraal zenuwstelsel, hormonaal stelsel en je psyche elkaar beïnvloeden. Door inzicht te krijgen in jouw eigen werkingsmechanisme ontstaat begrip en kennis in de oorzaak van je klacht, waardoor je meer rust zal ervaren. Dit noemen we deeplearning en vormt een belangrijk kenmerk binnen het k-PNI behandelplan.

Vervolgens kijken we ook naar jou als mens en de omgeving waarin je leven zich afspeelt. Welke patronen of onderlinge verbanden treffen we daarin aan? Slaap je goed? Eet je gezond? Beweeg je voldoende? Met omgeving bedoelen we alles wat jou beïnvloedt van binnen én buitenaf. Therapie of behandeling zal dan ook gericht zijn op het aanpassen van die factoren via allerhande leefstijl interventies. Deze kunnen o.a. zijn:

 • Inzicht verwerven in de link tussen de oorzaak en het symptoom
 • Een gezond voedingspatroon aanleren
 • Een beter passend bioritme (dag-nacht) implementeren
 • Beweging of krachttraining voor een gezond lichaam
 • Intermittent living om je lichaam opnieuw te leren omgaan met gekende stressoren
 • Een correcte ademhaling aanleren
 • Gedragsverandering en sociale interventies
 • Gerichte voedingssupplementen kinesiologisch uitgetest

Hoe verloopt een consult?

Eerste consultatie:

 • Uitleg orthomoleculair (k-PNI) en mijn unieke aanpak
 • Diepgaande bevraging (anamnese) + kinesiologische testing om de bron van jouw klacht te achterhalen
 • Verduidelijken van de link tussen oorzaak en symptoom (deeplearning)
 • Opmaak van een persoonlijk oplossingsplan via voedings-, leefstijl- en supplementenadvies
Duur: 1,5 uur (120€) 

Tweede consultatie:

(na 14 dagen)

 • Evaluatie van voorgaande sessie en bespreking van vooruitgang
 • Kinesiologische hertesting
 • Eventuele bijsturing van het oplossingsplan
Duur: 1 uur (80€)

Bijkomende opvolgconsultatie(s):

Jouw specifieke gezondheidssituatie bepaalt of opvolgconsultaties wenselijk zijn en in welke frequentie.

Heb je een gezondheidsvraag, een vage klacht of een chronisch probleem?

Lees dan alvast enkele getuigenissen, of maak meteen een afspraak voor een consult.

“It’s more important to know what sort of person has a disease than to know what sort of disease a person has.”

Hippocrates

Contactgegevens

Praktijk Beerst
Nachtegaalstraat 20
8600 Beerst-Diksmuide

Praktijk Zorgpunt
Ringlaan 1E
8680 Koekelare

Scroll naar boven